Filter Products
Filter Products
Select Your Vehicle
Brand
Categories
BACK TO RESULT น้ำมันเกียร์ Liqui Moly Vollsynthetiches ขนาด 1 ลิตร

น้ำมันเกียร์ Liqui Moly Vollsynthetiches ขนาด 1 ลิตรLiqui Moly Fully Synthetic 100% Gear Oil น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายชนิดสังเคราะห์เต็มรูปแบบ จากเยอรมนี สำหรับรถที่ใช้ระบบเกียร์ธรรมดาทั่วไปที่ต้องการมาตราฐาน GL-5 และเกียร์ Power Shift Dual-clutch ที่เป็นระบบคลัชต์แห้ง (ที่ไม่มีระบบ Limited-slip differentials) ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน API GL-5 ; MIL-L 2105 C ; MIL-L 2105 D ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนฟันเฟืองเกียร์/ฟันเฟืองท้ายและชุดซิงค์โครเมทได้ดีในทุกสภาพการใช้งาน ลดแรงเสียดทานในเวลาเปลี่ยนเกียร์ ช่วยทำให้เข้าเกียร์ง่ายรวมทั้งส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลขึ้นอีกด้วย สามารถป้องกันการสึกหรอ/อ๊อกสิเดชั่นต่างๆและชะลอการเสื่อมสภาพของชุดเกียร์ได้อย่างดีเยี่ยมในทุกสภาวะ ให้ระยะเปลี่ยนถ่ายในการใช้งานปกติทั่วไปได้ไม่ต่ำกว่า 60,000-100,000 ก.ม/ครั้ง *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมควบคู่กัน**