Filter Products
Filter Products
Select Your Vehicle
Brand
Categories
BACK TO RESULT Liqui Moly Oil Additive

Liqui Moly Oil Additiveหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเคลือบเครื่องยนต์ Liqui Moly เพิ่มประสิทธิ์ภาพ ลดแรงเสียดทานเครื่องยนต์ด้วยสาร MOS2 +โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพของสาร MOS2 ที่จะสร้างชั้นฟิล์มบางๆ เพื่อเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ +ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบอย่างเห็นได้ชัด