Porsche Cayenne E-Hybird (E3) x iPE Innotech Performance Exhaust
Porsche Cayenne E-Hybird (E3)
พ่อบ้าน สายซิ่ง 👉 ติดตั้งท่อสูตร iPE Innotech Performance Exhaust 🏎💨 เพื่อการตอบสนองคันเร่งที่ดียิ่งขึ้น ✅ ช่วยเพิ่มแรงม้าและแรงบิด🌪 มาพร้อมกับเสียงท่อที่เร้าใจมากขึ้น 🔥 เปิดประสบการณ์การขับขี่ในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเดิม ⚡️บอกเลยว่าขับขี่สนุกขึ้นอย่างแน่นอน
ท่อสูตร iPE Innotech Performance Exhaust ชุดนี้ยังมีระบบ เปิด-ปิด วาล์วท่อ 🛑 ⛔️ ที่สามารถสั่ง เปิด-ปิด วาล์วท่อ ได้ถึง 2 ระบบ ระบบสาร์ทโฟน📱และ ระบบ Function OBDii ที่ติดตั้งไว้ภายในรถ ทำให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
 
★ iPE Innotech Performance Exhaust For Porsche Cayenne E-Hybird (E3)
 

 

Share via:
Get in touch with Autobahn
Interested in our services? Send us message and we’ll respond as soon as possible
091-982-4445 | 096-656-6536 | 095-659-4224
icon-socialicon-socialicon-socialicon-social
Copyright ©2022 Autobahn Thailand.
All rights reserved.
เลือกการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ
เลือกการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ
line-icon